SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Stockholmsregionens Försäkring AB

Ulriksdals Slott

Det här är SRF

Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades 2008. De kommuner som bildat bolaget är också bolagets exklusiva kunder. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inkl. återförsäkring

.

Det här är SRFs syfte

SRF ska tillgodose aktieägarnas totala behov av riskfinansiering på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt genom att långsiktigt och stabilt meddela försäkring till kommunerna samt möjliggöra, underlätta och stödja effektiv kommunal riskhantering. Verksamhetsmålet för riskhantering i kommunen är att minska skador, förluster och störningar i den kommunala verksamheten och därigenom assistera med skapandet av trygga och säkra kommuner. Skadeförebyggande verksamhet ska prioriteras och stödjas. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och försäkring.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet. Om din kommun redan deltar i utbildningsprogrammet kan du också starta utbildningen direkt med knappen nedan.

Utbildningen kräver Flash Player version 9 eller senare. Senaste versionen kan laddas ned härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta IT-avdelningen om du saknar behörighet att uppdatera din dator.

SRF säkerhetsutbildning

Säkerhetssidorna

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Vid skada

I händelse av skada så hittar ni all information om hur den skall anmälas och rapporteras här.

Aktuellt

 • [2016-04-26]
  Samverkansgruppen 4/5-16
  Det planerade samverkansgruppsmötet den 4/5-16 kom...
  Läs mer
 • [2016-03-16]
  Bolagsstämma 2016
  SRF kallar till årsstämma onsdagen 30 mars 2016 kl...
  Läs mer
 • [2016-01-01]
  Ny skaderegleringsfirma egendom/ansvar
  SRF har handlat upp nya skaderegleringspartners oc...
  Läs mer
 • [2015-09-30]
  Nya säkerhetsutbildningar
  Imagine AB har nu tagit fram ytterligare moduler f...
  Läs mer
 • [2015-09-10]
  Samverkansgruppen
  SVG möts för andra gången i år fredagen 25 septemb...
  Läs mer
 • [2015-09-07]
  Kommuncaptives - konferens
  Torsdag-fredag 10-11 september 2015 samlas de sven...
  Läs mer
 • [2015-03-19]
  Valberedningens förslag
  Valberedningens förslag inför SRFs bolagsstämma 26...
  Läs mer
 • [2015-03-12]
  Bolagsstämma 2015
  SRF kallar till årsstämma torsdagen 26 mars 2015 k...
  Läs mer
 • [2015-03-12]
  Ny delägare i SRF
  SRF välkomnar Sigtuna kommun som vår 21:a delägare...
  Läs mer
 • [2015-02-17]
  Manual till REQS
  Vi har nu tillsammans med REQS System tagit fram e...
  Läs mer
 • [2015-01-28]
  Nya försäkringsvillkor 2015
  Inför 2015 så har SRF uppdaterat samtliga villkor ...
  Läs mer
 • [2014-12-01]
  Extra bolagsstämma
  SRF kallar till extra bolagsstämma tisdag 16 decem...
  Läs mer
 • [2014-11-24]
  Samverkansgruppen 19/9-2014
  Läs mer
 • [2014-11-24]
  Brandlarmskravet uppdateras
  En ny version av SRFs tekniska riktlinje för autom...
  Läs mer
 • [2014-09-12]
  Introduktion fastighetssystem - REQS
  För att förenkla processen med att samla in försäk...
  Läs mer
 • [2014-02-25]
  SVG - Fastighetsmöte
  Årets första samverkansgruppsmöte hölls den 20 feb...
  Läs mer
 • [2014-01-16]
  Nya försäkringsbrev och villkor
  Nu har 2014 års försäkringsbrev lagts upp under re...
  Läs mer
 • [2013-12-10]
  Skadedjurssaneringstjänster 2014
  Glädjande nog har vi kommit överens med Nomor om o...
  Läs mer
 • [2013-12-10]
  Tjänstereseförsäkring 2014
  Vi har genom upphandling uppnått en sänkt premie f...
  Läs mer
 • [2013-11-25]
  SRF HAR FLYTTAT!
  Den 12 december 2013 flyttade vi till Wallingatan ...
  Läs mer
 • [2013-11-21]
  Försäkringsutbildning
  SRF har genomfört en grundkurs i försäkringskunska...
  Läs mer
 • [2013-11-21]
  Tjänstereseförsäkring
  SRF har genomfört en upphandling av tjänstereseför...
  Läs mer
 • [2013-10-11]
  Nya deltagare i säkerhetsutbildningen
  SRF välkomnar Solna, Värmdö och Nacka som nya delt...
  Läs mer
 • [2013-03-15]
  Elektriska Nämnden (EN)
  Alla större kontorsobjekt över 2500 pbb, vilket är...
  Läs mer
 • [2013-03-13]
  Tekniska riktlinjer - automatiska brandlarmanläggningar
  SRF har i uppdrag att assistera våra ägarkommuner...
  Läs mer

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |