SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Anmälan av olycksfallsskada

 

Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid anmälan av skada görs en prövning om du kan få ersättning och hur stor ersättningen blir. Enklast gör du din anmälan med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID nedan.

 

Olycksfallsförsäkringen gäller inte för kommunanställda som har skadats sig under arbetstid eller under fritid. Arbetsskador ska istället anmälas till AFA Försäkring AB, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.

 

SRF försäkrar följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.
 

 

Skadeanmälan online

Du kan snabbt och enkelt anmäla en olycksfallsskada dygnet runt här på vår hemsida.

Innan du fyller i skadeanmälan online måste du ta ställning till om du samtycker till en automatiserad registrering och hantering av din anmälan och uppgifter du lämnat. Samtycke lämnas i slutet av anmälan som du sedan signerar med BankID eller Mobilt BankID. När anmälan har registrerats i vårt skadesystem skickas automatiskt en bekräftelse med ärendenummer och informationsbilaga. Bekräftelsen skickas till den e-post som du har angivit i anmälan. Du kan alltid i efterhand begära manuell hantering av ditt ärende.

 

Skadeanmälan online för personer under 18 år

Skadeanmälan online för personer över 18 år

 

Skadeanmälan med e-post eller brev

Om du inte vill eller kan göra skadeanmälan online med BankID/Mobilt BankID eller om du inte samtycker till en automatiserad registrering och hantering av din anmälan och dina uppgifter kan du istället skicka skadeanmälan som PDF-fil till mail:

 

srf.olycksfall@crawco.se

eller med brev till: 


SRF c/o Crawford & Co
Box 6044
171 06 Solna
Tfn: 010 - 410 71 16

 

Skadeanmälan för e-post och utskriftöppnas i nytt fönster 

 

Om du frågor i en skada som redan handläggs av Crawford & Company eller av Van Ameyde, kan du kontakta dem direkt.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Allmänt

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) värnar om att skydda den personliga integriteten och vi beskriver här hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.


Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), organisationsnummer 516406-0641.


Insamling av personuppgifter

De uppgifter som samlas in är de som SRF efterfrågar vid ansökan om försäkring, anställning, förfrågningar, skadeanmälan eller upphandling. Uppgifter i skadeanmälan lämnar du huvudsakligen själv, men kan komma att kompletteras med uppgifter från t.ex. skattemyndigheten, fastighetsregister, kreditupplysningsregister, läkare om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifterna används för att kunna dels administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med SRF och hanteras i bolagets försäkringssystem, avtalsregister och i PA-system, gäller anställning, dels reglera de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal. Uppgifter rörande försäkringsavtal används även i aggregerad form, dvs inte på individnivå, för premieberäkning, statistik och förebyggande av skador.

För att kunna hantera ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners t.ex. skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Personuppgifter som lämnas till dessa begränsas till vad som är nödvändigt för det aktuella ärendet.

Lagringstid

SRF sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav.

Vi behöver då en skriftlig undertecknad begäran från dig. Begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter (så vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag och information om vilka uppgifter du själv lämnat).

Begäran skickar du till:

Dataskyddsombud

Stockholmsregionens Försäkring AB

Wallingatan 33

111 24 Stockholm

Kontaktuppgift till SRF:s dataskyddsombud:

dataskyddsombud@srfab.net

Telnr: 08-412 97 46

 

 

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |