SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Egendomsförsäkring - Allrisk

Ersätter förlust och skada på all egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller åtagit sig att försäkra. För vidare information om omfattningar etc., se egendomsvillkoret.PDF

Självrisker:
Brandskada (se villkorsdefinition) individuellt belopp
Vattenskada, (se villkorsdefinition) 10 pbb
Maskinskada, (se villkorsdefinition) 10 pbb

Naturskada, (se villkorsdefinition) 2 000 000 kr
Övriga skadehändelser, självrisk 1 pbb

Andra självrisker kan gälla för vissa av kommunens bolag, se försäkringsbrev.

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |