SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Konst- och utställningsförsäkring

Försäkringen omfattar egen och inlånad konst med beloppsbegränsning enligt nedan. Begränsningen innebär att om ni har ett högre belopp per byggnad så finns det inget skydd överhuvudtaget. Det är därför mycket viktigt att kontrollera om det finns en risk för att värdena överstigs och i så fall teckna ett tilläggsavtal.


Vid utställningar o dyl som överstiger dessa belopp ska anmälan ske till SRF och tilläggsförsäkring tecknas.


Information om vad ni skall göra vid skada hittar ni här.

 

Vilken typ av objekt är försäkrade?

Objekt som har ett historiskt, kulturellt eller konstnärligt värde. Det är exempelvis målningar, teckningar, fotografier, skulpturer och statyer (inklusive objekt förvarade utomhus), möbler, antikviteter, porslin och konstglas, objekt av ädelmetall, etc.


Arkitekturbunden  konst  såsom  väggmålningar, murmålningar, m.m. omfattas inte av försäkringen eftersom de utgör del av byggnad. Det är emellertid fullt möjligt att lägga till denna typ av egendom  i försäkringen genom att ta kontakt med SRF.

 

Vems objekt är försäkrade?

Objekt som ägs av kommunen, eller som kommunen ansvarar för (såsom föremål som lånats in över en kortare period eller depositioner).

Var är objekten försäkrade?

Försäkringsskyddet gäller var som helst inom Norden och inkluderar transporter, från en plats till en annan, i enlighet med geografisk omfattning. Det innebär att om ni flyttar objekt inom kommun, eller var som helst i Norden, så behöver ni inte utöka försäkringen för transport, utställning eller lagring.

 

Intill vilket försäkringsbelopp är objekten försäkrade ?

Det beror på var skadan inträffar:

 • i en byggnad inom er kommun: SEK 5,000,000 (max SEK 2,500,000 per objekt, par, eller set)
 • i en byggnad utanför er kommun: SEK 2,500,000
 • under transport, var som helst inom Norden: SEK 2,500,000
 • objekt förvarade utomhus: SEK 1,000,000

Viktiga undantag

 • Förlust eller skada som beror på slitage eller successiv försämring, inneboende defekt, rost eller oxidation, mal eller ohyra eller skadedjur, eller att trä slår sig eller krymper.
 • Förlust eller skada som förorsakas av rengöring, reparation, renovering, restaurering eller liknande åtgärd.

Lån och transporter


Att låna in/ut objekt från/till tredje part

Upprätta en rapport över objektets kondition

Rapporten upprättas innan paketeringen sker, om kommunen är långivare, eller omedelbart vid uppackning om kommunen är låntagare. Dokumentera rapporten med fotografier.


Försäkringsbelopp och ansvar att teckna försäkring

Tillse att det finns skriftliga bevis på vem som ansvarar för att teckna försäkring mellan er kommun och tredje part (praxis är att låntagaren arrangerar försäkring) och till vilket belopp. Ni som kommun kan, i egenskap av långivare, ställa krav på försäkringsskyddets omfattning vid utlåning och vice versa.


Rådgör med långivare vid skada

Om ett objekt skadas och behöver repareras är det viktigt att konsultera långivaren. Även om det kan te sig smidigt att anlita en egen kontakt direkt, för att genomföra t.ex. något som bara är en mindre reparation, kan utfallet bli att ägaren av objektet eller konstnären inte erkänner detta om det inte har reparerats på ett särskilt sätt.


Utfärdande av certifikat

En del långivare kräver certifikat som styrker låntagarens försäkringsskydd, vilket SRF kan utfärda åt er. Följande information är nödvändig:

 • Långivarens namn och korrespondensadress
 • Namn på institution inom kommunen t.ex. museum
 • Specifikation av objekt
 • Försäkringsperiod (inklusive tid för eventuell transport/lagring)


Att förbereda objekt för transport

Föremål ska paketeras med hänsyn till dess natur, värde, transportsätt och tid för transport. Det finns i villkoret inget krav på att kommunen måste anlita professionella fine art-transportörer men ni måste tillse att transporten sker enligt adekvat standard.  För särskilt värdefulla objekt rekommenderar vi starkt att kommunen anlitar en proffessionell transportör för paketering och transport, såsom MTAB (se nedan).


Rekommenderade leverantörer av tjänster


MTAB

MTAB har arbetat under 50 år med museer, konsthallar, gallerier, institutioner, utställningsarrangörer m.m. som uppdragsgivare, och hanterat konstföremål i alla dess former.


Tjänster

 • lokala, nationella och internationella transporter med specialfordon
 • lagring, förvaring i säkra lokaler, speciellt anpassade att förvara konstföremål
 • hängning av målningar, installationer och lyft av tunga skulpturer
 • emballering och exportpackning i skräddarsydda, internationellt godkända träemballage
 • tullfrågor, export licenser, temporär tullfrihet
 • utställningsservice, uppackning, nedtagning av kompletta utställningar
 • även tillverkning av utställningsmontrar, exposkärmar och tillhandahållande av AV-lösningar, m.m


Kontakt

Jessica Åhlgren – E-post: jessica.ahlgren@mtab.se - Direkt nummer: 08-54 600 124  


Anette von Koch AB

Konstexpert fristående från försäkringsbolag och auktionshus och därför opartisk i sin bedömning. Är av Stockholms Handelskammare förordnad besiktnings- och värderingsman.


Tjänster

 • fullständig värdering: dokumentering, fotografering och värdering av konst / antikviteter
 • uppdatering av befintlig värdering: en kostnadseffektiv lösning i syfte att erhålla uppgift om gällande marknadsvärden genom att nyttja befintliga värderingar eller dokumentation av likvärdig dignitet.
 • Förmedling av föremål till försäljning: både genom auktionshus, direkt till privatpersoner och till företag för försäljning efter kundens önskemål.
 • Rådgivning och anskaffning av objekt
 • Utbildning: skräddarsyr utbildning inom konst -antik- och kulturområdet efter önskemål för enskilda intresserade grupper, företag, mfl.


Kontakt

Anette von Koch – E-post: anette.vonkoch@telia.com – Direktnumer: 08-665 33 45 eller 0708- 723 542


Särskilda villkor för SRF

10 % rabatt.


| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |