SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Motorfordonsförsäkring

Från 1 januari 2015 utfärdar SRF själva samtliga motorfordonsförsäkringar för våra kunder. Dessa var tidigare hanterade av Zurich och tills vårt eget produktvillkor är färdigt så gäller försäkringarna på samma sätt som under 2014.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |