SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Motorfordonsförsäkring

Från 1 januari 2015 utfärdar SRF själva samtliga motorfordonsförsäkringar för våra kunder. Dessa var tidigare hanterade av Zurich och tills vårt eget produktvillkor är färdigt så gäller försäkringarna på samma sätt som under 2014.

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |