SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Skadedjurssanering

Stockholmsregionens Försäkring (SRF) har genomfört en upphandling avseende skadedjurssanering, försäkring sent upptäckt dödsfall, försäkring husbock- och hästmyreangrepp samt tilläggstjänster för kommuner och kommunala bolag som är medlemmar i SRF och som har deltagit i upphandlingen. Medlemskommunerna och de kommunala bolagen har sedan var för sig tecknat ett beställaravtal med Nomor AB (publ).

Avtalstiden är 2017-01-01--2018-12-31 med ev. förlängning 1 + 1 år.

Nomor har en utsedd kontaktperson för respektive beställande kommun/kommunalt bolag.
Varje kommun/kommunalt bolag har i sin tur en utsedd kontaktperson hos sig.

För att anmäla en skada http://www.nomor.se/kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |