SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Tjänstereseförsäkring (tecknad genom ERV)

Tjänstereseförsäkringen gäller för anställda, förtroendevalda, praktikanter samt personer utsedda av kommunen som företar tjänsteresa för företagets/kommunens räkning.

Försäkringen gäller även (om inget annat anges på resp kommuns försäkringsbrev) för elever tillhörande kommunens grund- och gymnasieskola, även friskolor vid resor och praktik i skolans regi eller för resor och praktik som är sanktionerad av skolan. Om inte annat framgår av särskilda villkor gäller försäkringen för personer som är bosatta i Norden och försäkrade i allmän nordisk försäkringskassa.

ERVs tjänsteresevilkor - anställda/förtroendevalda och eleverPDF

ERVs tjänsteresevillkor - utländska besökarePDF

ERVs tjänsteresekort - Travel Insurance Card (försäkringskort)PDF

ERVs tjänstereseinformation Goda Råd på tjänsteresanPDF

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |