SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Villkor


Egendom och avbrott  - SRF 10:5PDF

Ansvarsförsäkring - SRF 30:4PDF

Förmögenhetsbrott - SRF 40:3PDF

Kollektiv olycksfallsförsäkring - SRF 80:6PDF

Byggherre- och entreprenadverksamhet - SRF 102:3PDF

Skogsförsäkring - SRF 103:3PDF

VD & Styrelseansvar - SRF 330:3PDF

Besöksolycksfall - SRF 810:2PDF

Krisförsäkring - SRF 1008:3PDF

Rättsskyddsförsäkring miljöbrott - SRF 1009:3PDF

Rättsskyddsförsäkring inkl skattemål - SRF 1010:2PDF

Kulvertförsäkring - SRF 5001:2PDF

Motorfordonsförsäkring​ - SRF 90:1PDF

Tjänstereseförsäkring (ERV) anställda/förtroendevalda, eleverPDF

Tjänstereseförsäkring - (ERV) Business Visitors-utländska besökarePDF

Tjänsteresekort (ERV) - Travel Insurance Card (försäkringskort)PDF

 

Tjänstereseinformation (ERV) - Goda Råd på tjänsteresanPDF

 

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |