SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Tidigare villkorseditioner

Egendom och avbrott  

- Egendoms- och avbrottsförsäkring SRF 10:4PDF

- Egendoms- och avbrottsförsäkring SRF 10:3PDF

- Egendoms- och avbrottsförsäkring SRF 10:2PDF

Ansvarsförsäkring

- Ansvarsförsäkring SRF 30:3PDF

- Ansvarsförsäkring SRF 30:2PDF

Förmögenhetsbrott - Förmögenhetsbrott SRF 40:2PDF

Kollektiv olycksfallsförsäkring

- Kollektiv olycksfallsförsäkring SRF 80:5PDF, giltig till 2017-01-01

- Kollektiv olycksfallsförsäkring SRF 80:4PDF, giltig till 2016-01-01

- Kollektiv olycksfallsförsäkring SRF 80:3PDF, giltig till 2015-01-01

- Kollektiv olycksfallsförsäkring SRF 80:2PDF, giltig till 2014-01-01

- Kollektiv olycksfallsförsäkring SRF 80:1PDF, giltig till 2013-01-01

Byggherre- och entreprenadverksamhet -SRF 102:2PDF

Skogsförsäkring - Skogsförsäkring SRF 103:2PDF

VD & Styrelseansvar - Ansvarsförsäkring för VD & styrelse SRF 330:2PDF

Besöksolycksfall -SRF 810:1PDF

Krisförsäkring - Krisförsäkring SRF 1008:2PDF

Rättsskyddsförsäkring miljöbrott

- Rättsskyddsförsäkring Miljöbrott SRF 1009:2PDF

Kulvertförsäkring - Kulvert SRF 5001:1PDF

Tjänstereseförsäkring (ERV) - Tjänstereseförsäkring 2008PDF

Tjänstereseförsäkring (ERV) - anställda/förtroendevalda och eleverPDF

Tjänstereseförsäkring (ERV) - anställda/förtroendevalda och eleverPDF

Tjänstereseförsäkring (ERV) - utländska besökarePDF

Tjänsteresekort (ERV) - Travel Insurance Card (försäkringskort)PDF

Tjänstereseinformation (ERV) - Goda Råd på tjänsteresanPDF

Motorfordonsförsäkring (Zürich) - ZS 91:4PDF

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |