SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Kommuner

SRF utfärdar försäkringar endast för sina ägarkommuner och deras kommunala bolag. För närvarande har vi 21 ägare och under respektive rubrik för Kommuner och Bolag så hittar ni de gällande försäkringarna samt annan relevant information.

För skadeanmälningar så finns det en snabblänk i kolumnen till höger, alternativt så gå till rubriken "Skador".

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |