SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Brandlarmskravet uppdateras

En ny version av SRFs tekniska riktlinje för automatiskt brandlarm, SRF Br008, finns nu tillgänglig under "Riskhantering". Förändringarna är av teknisk natur eftersom det har kommit en ny version 7 av SBF 110, i vilken Bilaga A har utgått. Den bilagan innehöll tidigare regler om begränsad larmövervakning som vi har tillämpat avseende s.k. delskydd, men då bilagan har utgått har vi i stället skrivit in motsvarande förklaringar i texten. Vi har också förtydligat att förskolor ingår under verksamhetsklass 2 tillsammans med skolor.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |