SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Extra bolagsstämma

SRF kallar till extra bolagsstämma tisdag 16 december 2014 kl. 10.00 på vårt kontor, Wallingatan 33. Stämman handlar endast om en fråga gällande en riktad nyemission för att Sigtuna skall kunna bli delägare i bolaget. Den formella kallelsen och övriga dokument finns under "Om SRF/Ägare/Bolagsstämmor". Eftersom stämman hanterar en fråga där beslut redan är tagna hos samtliga ägare så rekommenderar vi att ägarna deltar genom fullmakt. 

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |