SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Kommuncaptives - konferens

Torsdag-fredag 10-11 september 2015 samlas de svenska kommunala captivebolagen för en konferens på Steningevik utanför Stockholm. SRF och de övriga fyra bolagen (St Erik, Göta Lejon, Kommunassurans Syd samt Svensk Kommunförsäkring) försäkrar tillsammans c:a 70 kommuner runt om i Sverige och försöker ha ett tätt samarbete för att sköta våra uppdrag så effektivt som möjligt. Våra kunder kan se presentationsmaterial och liknande via kundsidorna.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |