SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Nya försäkringsbrev och villkor

Nu har 2014 års försäkringsbrev lagts upp under respektive kund, och villkoren, som finns att tillgå under "Försäkringar/Villkor", har uppdaterats i vissa avseenden. För tillfället så är den enda större förändringen att vi har höjt det maximala gemensamma försäkringsbeloppet till följd av en och samma händelse vid olycksfall från 75 miljoner till 150 miljoner.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |