SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Nya försäkringsvillkor 2015

Inför 2015 så har SRF uppdaterat samtliga villkor som gäller för era försäkringar. Den fullständiga information finner ni under "Försäkringar/Villkor" inkl ett dokument som specificerar alla ändringarPDF av betydelse. Villkoret för motorfordonsförsäkring är fortfarande under bearbetning och tills vidare så gäller Zurich villkor från 2014.


Ta gärna tillfället i akt att kontrollera att ni länkar till vår hemsida på ett korrekt sätt vad gäller försäkringsinfo, skadeanmälningar etc. Återkoppla som vanligt vid behov med frågor eller kommentarer.


| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |