SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Ny skaderegleringsfirma egendom/ansvar

SRF har handlat upp nya skaderegleringspartners och för egendom/ansvar blev vinnande anbudsgivare Cunningham Lindsey.

Från och med 1 januari 2016 skall alla egendoms- och ansvarsskador anmälas till dem, oavsett vilket datum skadan inträffade. Kontaktuppgifter och blanketter hittar ni under Skador.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |