SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Skadedjurssaneringstjänster 2014

Glädjande nog har vi kommit överens med Nomor om oförändrade premier för 2014 för ägarkommunerna och dess kommunala bolag. I avtalet ingår skadedjurssanering, försäkring sent upptäckt dödsfall och försäkring för husbock- och hästmyra. För de tilläggstjänster som kan väljas kommer samma prislista att gälla som för 2013.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |