SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Solvens & Finansiell Ställning

Enligt det gällande Solvens 2 regelverket så skall alla försäkringsbolag publicera officiell information rörande sin solvens och finansiella ställning. Rapporten för 2016 skickades till Finansinspektionen fredag 2017-05-19 och kan läsas här.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |