SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Tekniska riktlinjer - automatiska brandlarmanläggningar

SRF har i uppdrag att assistera våra ägarkommuner med riskhantering och försäkringslösningar. I samband med vårt riskbesiktningsarbete samt genom erfarenheter från de skador som har inträffat sedan vi började verksamheten i januari 2011 så inför vi nu gradvis en serie riktlinjer för hur olika riskreducerande aktiviteter skall genomföras vad gäller brand, inbrott, vatten och relaterade risker.

Det första färdigställda kravet gäller automatiska brandlarmanläggningar, vilket träder i kraft per 1 januari 2015. Den fullständiga texten hittar du härPDF.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |