SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Tjänstereseförsäkring

SRF har genomfört en upphandling av tjänstereseförsäkring för samtliga medlemskommuner.

Upphandlingen innebär att ERV även fortsättningsvis kommer att tillhandahålla denna försäkring för våra medlemskommuner. Avtalsperiod är 2014-01-01--2016-12-31.


| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |