SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Tjänstereseförsäkring 2014

Vi har genom upphandling uppnått en sänkt premie för tjänstereseförsäkringen för ägarkommunerna och dess kommunala bolag. En nyhet är att varje kommun dessutom får en besöksolycksfallsförsäkring för sina utländska besökare.


| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |