SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Finansiell info

Bankgiro 293-9551


Årsredovisningar

ÅR 2016PDF

ÅR 2015PDF

ÅR 2014PDF

ÅR 2013PDF

ÅR 2012PDF

ÅR 2011PDF

ÅR 2010PDF

ÅR 2009PDF

 

Rapport om Solvens & Finansiell Ställning (SFCR)

År 2016PDF

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |