SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Kontaktuppgifter

Försäkringsfrågor
vx 08-412 97 40

info@srfab.net


Skadefrågor

skador@srfab.net


Ekonomi

ekonomi@srfab.net

 

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@srfab.net


Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |