SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Medarbetare

Anders Belin

VD                                                                08-412 97 47

anders.belin@srfab.net


Tore Kalmeborg                                         08-412 97 41
Senior Advisor
tore.kalmeborg@srfab.net


Hans Djuphammar, Marsh AB

0733-774255

Ekonomiansvarig​

hans.djuphammar@srfab.net


Inger Merimaa                                            08-412 97 44
Kundansvarig
inger.merimaa@srfab.net


Anna Pettersson                                        08-412 97 43
Kundansvarig
anna.pettersson@srfab.net


Karin Dellenholt                                         08-412 97 45
Skadeansvarig
karin.dellenholt@srfab.net


Christer Persson                                       08-412 97 42
Riskingenjör
christer.persson@srfab.net

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |