SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Kontaktuppgifter

Försäkringsfrågor

Anna Pettersson, 08-412 97 43

Inger Merimaa, 08-412 97 44


Skadefrågor

Egendom och ansvar: Karin Dellenholt, 08-412 97 45

Motor, person och olycksfall: Maria Scheele, 08-412 97 46 

 

Riskingenjör

Christer Persson, 08-412 97 42


VD

Anders Belin, 08-412 97 47

 

Ekonomi

ekonomi@srfab.net

 

Leverantörsfakturor:

 

Stockholmsregionens Försäkring AB

Kund-id LKH1626

FE 108

105 69 Stockholm

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |