SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Riskhantering - nyckeln till lägre kostnader

SRF:s mål är att möjliggöra, underlätta och stödja en effektiv kommunal riskhantering, vilket på sikt kan minska kommunernas faktiska skadeutfall och på så sätt bidra till en långsiktig och stabil riskfinansiering.

För att assistera kommunerna i arbetet med riskhantering så har SRF tagit fram en Riskhanterings- och FörsäkringspolicyPDF som specificerar de steg och processer som behöver finnas på plats för att kunna driva dessa frågor. Policyn behandlar bland annat följande områden:

  • Riskhanteringsprocessen
  • Riskanalys
  • Tillbuds- och skaderapportering
  • Utbildning
  • Försäkring

På de här sidorna har vi också samlat de tekniska standards som är gällande i olika sammanhang samt annan information som är relaterad till risk och säkerhet.

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |