SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Elektriska Nämnden


Stockholmsregionens Försäkring AB är medlem i Elektriska Nämnden, som är en del av Brandskyddsföreningen. Som medlem i EN så åtar vi oss att följa deras besiktningskrav för elanläggningar, som i sig endast har kommit till för att hjälpa försäkringstagare att följa kraven i ellagen.

Besiktningar av starkströmsanläggningar skall ske på 3 årsbasis, dock endast större objekt med värden över 500 pbb = 22,4 MSEK (ett pbb = 44 800 kr år 2017). För kontorsbyggnader gäller 2 500 pbb. Normalt är en 3 månaders period efter besiktningen tillgänglig för att åtgärda påtalade fel. Nya objekt läggs in i Elektriska nämndens system EN2010 av försäkringsgivaren.
Tidigare fick kommunerna ett häfte från EN med auktoriserade besiktningsmän, men numera finns det en länk på ENs hemsida där man kan ladda ned en förteckning över auktoriserade besiktningsingenjörer;  http://www.elektriskanamnden.nu/kontroll/forsakringstagare/forteckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I våra villkor så refererar vi under Säkerhetsföreskrifter till ENs krav som ni också hittar här (http://www.elektriskanamnden.nu/kontroll/forsakringstagare/besiktningsplikt)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni har några frågor så kontakta oss gärna, 08-4129740 eller maila till info@srfab.net

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |