SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

REQS System

SRF har under åren samlat in information om våra ägarkommuners fastighetsbestånd genom att begära in excel-listor från samtliga. Den här processen har varit svårhanterlig både för kommunerna och för SRF och vi har därför beslutat att gå över till ett databassystem, från och med nu. Informationsinsamlingen är mycket viktig för att kunna säkerställa att vi har rätt försäkringsskydd för samtliga objekt där kommunerna står risk, att våra risk management åtgärder fokuseras på rätt objekt och att skadehanteringen blir så enkel som möjlig genom att rätt information finns tillgänglig. SRF använder dessutom den samlade informationen för att kunna arrangera ett korrekt externt återförsäkringsskydd och det kan vara avgörande för vår möjlighet att få ersättning vid storskador att vi har presenterat fullständig information till våra partners.


Vi har nu köpt in ett fastighetssystem som heter REQS System och som förmodligen är bekant för en del av er. SRF ställer en grundversion till samtliga kommuners förfogande utan kostnad, där vi har lagt in den information som vi har samlat in via fastighetslistorna, till så stor del som det har varit möjligt. Vi har dessutom från Lantmäteriet köpt in och lagt till information över samtliga fastigheter där någon av kommunerna eller medförsäkrade dotterbolag står som ägare.


Länk till REQS är här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Presentationsmaterial

Användarmanual

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |