SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Riskbesiktningar

SRF har ett omfattande program för att besiktiga de olika risker som våra kunder har enligt ett schema där vi har börjat från de största och arbetar oss nedåt i värden. Inför 2014 satsar vi på en större fokusering på skolmiljöerna, främst förskolor och de mindre objekten som ofta är sämre skyddade men fortfarande kostar stora pengar vid en skada.


Varje besiktning följs av en samlad utvärdering tillsammans med kommunens representanter och en rapport som tar upp de åtgärder som behöver vidtas för att reducera skaderisken. Samtliga åtgärder kommuniceras också ut via email och en uppföljningslista, genom vilken vi också får tillgång till ett utvärderingsverktyg för den samlade riskbilden.


Både riskrapporterna och åtgärdslistor kommer att finnas tillgängliga per kommun antingen här nedan eller i vårt nya fastighetsregistersystem REQS och vi kommer att informera vidare allteftersom det projektet fortgår.

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |