SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Säkerhet

Alla vi som arbetar inom SRFs ägarkommuners verksamheter har en skyldighet att göra vårt bästa för att tillsammans skapa trygga och säkra miljöer, både för oss och för de som bor, uppehåller sig eller verkar inom det området. På de här sidorna har vi samlat information om hur vi kan förbättra säkerheten i olika situationer, både på arbetet och annars.

Säkerhetstänkande är väsentligt i de flesta situationer i livet och det finns en mängd enkla och mer invecklade saker vi kan göra för att minska risken för skada och för att agera snabbt och korrekt för att försöka minimera effekterna av en händelse som faktiskt leder till en skada.

Att ringa 112

Med nödnummer 112 till SOS Alarm når du ambulans, räddningstjänst/brandkår, polis, flygräddning, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare m fl.

Det går alltid att ringa 112 i en akut nödsituation, var du än befinner dig i landet. Numret går till SOS Alarm i den region som samtalet kommer ifrån. Med hjälp av telefonnumret kan operatören se från vilken adress samtalet kommer.

Larmar du från en mobiltelefon kan du ringa även utan SIM-kort. Ringer du från en telefonautomat är det bara att lyfta luren och slå 112, utan att använda telefonkort. Du ringer 112 utan riktnummer. Detta gäller också när du ringer från en mobiltelefon.

En larmoperatör tar emot telefonsamtalet och kan koppla dig till rätt instans. SOS-operatörens frågor försenar inte larmet. Medan en operatör frågar kan en annan genom medlyssning av samtalet påbörja alarmeringen. Tänk på att SOS-operatörerna är proffs på att hjälpa.

Var beredd att svara på SOS-operatörens tre viktiga frågor:

  • Vad har hänt? - tala så utförligt som möjligt om vad som har hänt
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån? - tala om vem du är
  • Var behövs hjälpen? - tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer.

Lägg följande enkla regler på minnet för tillämpning vid ett olyckstillfälle:

  • behåll lugnet
  • beakta risk och säkerhet
  • se till att någon tar ledningen om det finns fler personer på olycksplatsen som kan hjälpa till
  • du som tar ledningen - skaffa en överblick och ge därefter order för att förhindra ytterligare skada, till exempel genom att vid en trafikolycka varna andra trafikanter
  • ge första hjälpen
  • håll obehöriga borta
  • alarmera och ordna vägvisning

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

Akut fara!

Vid en nödsituation, vare sig det gäller människor eller egendom,

RING 112

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |