SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Tekniska riktlinjer

De specifika standards som beskrivs i denna sektion är, såvitt inte annat framgår av texten eller sammanhanget, krav från SRF:s sida för försäkringsvillkoren skall betraktas som uppfyllda. Det är därför väsentligt att gå igenom riktlinjerna och se så att er verksamhet stämmer med eventuella krav, och inleda en dialog för det fall att de inte gör det. Att skador historiskt inte har hänt inom verksamheten är i sig självt ingen anledningen till att inte uppfylla standards -  det är viktigt att komma ihåg att om skador händer så är alla kommuner med och betalar.

Riktlinjerna kommer att arbetas fram undan för undan och introduceras via information i Samverkansgruppen och på den här hemsidan.

Det första steget är taget i mars 2013 med introduktionen av riktlinjen Br008 - Automatiska brandlarmanläggningar och vi förväntar oss att fortlöpande fylla på inom de olika områden som är mest skadeutsatta.

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |