SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Byggnad vs. verksamhet

För att på ett korrekt sätt kunna utvärdera vilken typ av teknisk standard som är rätt för en specifik egendom så behöver både själva byggnaden och de verksamheter som befinner sig där identifieras och klassificeras på ett enhetligt sätt. Informationen samlas in av SRF som fastighetslistor där alla objekt måste finnas med. De listorna ligger till grund bland annat för att kunna identifiera vilka totala exponeringar som vi samlar hos SRF, samt hur premien skall kunna justeras. Det är därför viktigt att den här datainsamlingsprocessen får en prioritering och att den standard som definieras häri följs.

Primär verksamhet

Alla objekt måste ha en primär verksamhet, d.v.s. vad som är huvudverksamheten för den belägenheten. Då det finns ett flertal byggnader på samma fastighet och olika verksamheter bedrivs i olika byggnader, så behöver vi definiera vad som är den huvudsakliga typen för de byggnader som hänger ihop i vad som kallas ett storskadeområde. Normal sett så är det här inte ett problem eftersom säg en skola kommer att ha som huvudverksamhet "skola" även om det finns separata byggnader för idrott eller dylikt.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |