SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Lista över gällande riktlinjer

Härunder hittar du en tabell med de riktlinjer som är utfärdade och gällande. Allteftersom de ersätts av nya versioner eller upphör att gälla så kommer de att flyttas till en sektion för "Ersatta riktlinjer" så att de fortfarande går att referera till.
Riktlinje beteckningNamnGäller frånUtfärdad
Br008 v3PDFAutomatiskt brandlarm v3PDF2017-01-012016-10-07
Br009 v1PDFVattenskadeskydd v1PDF2019-01-012016-12-01

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |