SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Incidentrapportering

SRF har som krav att alla kommuner skall ha ett fungerande och använt incidentrapporteringssystem, för att på så sätt kunna identifiera eventuella riskområden innan större skador uppkommer. För de kommuner som inte har ett eget system så har SRF i samarbete med AFA tagit fram ett koncept som heter KIA, och som kan göras tillgängligt för alla som så önskar.

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |