SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Säkerhetsutbildning

SRF:s webbaserade säkerhetsutbildning för kommunanställda uppfyller en del av de lagstadgade utbildningskrav din arbetsgivare har när det gäller att skapa en tryggare arbetsplats. Här får du lära dig mer om bl.a. personsäkerhet, brandskydd, informationssäkerhet, skadegörelse och ansvarsfördelning. Sannolikt får du en hel del nya kunskaper och även några aha-upplevelser. Välkommen!

Utbildningen kräver Flash Player version 9 eller senare. Senaste versionen kan laddas ned härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta IT-avdelningen om du saknar behörighet att uppdatera din dator.

Mer information

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. De är tänkta att komplettera nuvarande utbildningar för kommunanställda så vi når ett högre säkerhetsmedvetande till lägre kostnad.

Konceptet kallas Trygg Verksamhet och inleds med en grundläggande säkerhetsutbildning som ger nödvändiga kunskaper kring SBA men även berör andra frågor som personsäkerhet, skalskydd, informationssäkerhet, rapportering m.m. Utbildningen avslutas med ett prov och resultaten sparas i ett statistikverktyg så SBA-kraven på dokumentation uppfylls.

Därefter har ni t.ex. utrymnings- och släckningsövning samt lokal teori - precis som idag. Teoridelen kan dock kortas ner med ca 50% och dessutom läggas på en högre nivå eftersom baskunskaperna redan finns.

Slutligen är det tänkt att utbildningen följs upp med realistiska 5-minutersövningar på datorn. Kunskaperna hålls levande, attityden till säkerhet påverkas och vi får en långsiktig förändring av säkerhetsmedvetandet.

Fördelar med konceptet?
- Minskade kostnader: Tid, resor, vikarier, lokaler, lärare
- Effektivt: Utbildning när det passar eleven, inte läraren
- Alla går utbildningarna = alla delaktiga i säkerhetsarbetet
- Dokumenterat utbildningsresultat enl SBA-krav genom att avklarade prov rapporteras till ett statistikverktyg
- Statistikverktyget ger ökad kontroll till säkerhetsavdelningen och verksamhetsansvariga
- Utbildning som strategiskt säkerhetsverktyg: Övningarna kan användas för att aktivt höja säkerheten när man upplever en ökad säkerhetsrisk i verksamheten.
 
Vill du veta mer?
Medlemskommuner som vill få tillgång till programmet kan kontakta SRF som ser till att ett avrop görs gentemot Imagine och att länkar, inloggning i statistikverktyg etc. läggs upp. För priser och avtal se PriserbjudandePDF, medlemskommuner SRF.

 
Kontakta
SRF: info@srfab.net, 08-412 97 40
Imagine: Stefan Eichenholz, stefan@imagineab.se, 070-447 04 84

 
Länkar:
Demo av grundläggande säkerhetsutbildning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Trygg Verksamhet, konceptbeskrivningPDF
PriserbjudandePDF, medlemskommuner SRF

 

 
Utbildningen är framtagen i samarbete med säkerhetsavdelningen på Sollentuna kommun och Imagine Interactive Media länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom utarbetat konceptet Trygg Verksamhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |