SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Motorfordon t.o.m. 2014


Skadeblankett MotorPDF

Skadeanmälan av fordonsskador skickas till:
(utom garantiskador)
Crawford & Company (Sweden) AB
Motorskadeavdelningen
Box 6044
171 06 Solna
E-post bilskador.zurich@crawco.se,
Tfn 08-514 200 00, fax 08-514 200 29

Garantiskador
Regleras av respektive märkesförsäkring

Personskadereglering
Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige
Box 5069
102 42 Stockholm
Personskadegruppen tfn 08-579 33 000

Vid bärgning Assistanskåren tfn 020-912 912

Vid utlandsskada SOS-international tfn +45 70 10 50 50.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |