SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Olycksfall

OBS! Skadeblanketten måste skrivas ut, fyllas i och skrivas under.  Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost. Det går INTE att fylla i blanketten online och skicka den direkt som email.


Skadeblankett OlycksfallPDF


Skadeanmälan skickas till:

Crawford and Company (Sweden) AB

Box 6044

171 06 Solna

E-post srf.olycksfall@crawco.se

Tfn 010 - 410 71 16


Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
Spara alla kvitton.


Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford and Company (Sweden) AB kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per post. Efter bekräftelse från Crawford and Company (Sweden) AB kan beställning av taxiresor göras.


Skadeanmälan skall göras med ovanstående skadeblankett som skickas till Crawford and Company (Sweden) AB via e-post eller per post.


Skador anmälda före 2016-07-01

Skador som redan har anmälts till Sverigeskador AB/Van Ameyde Sweden AB kommer att fortsätta hanteras av dem. Deras kontaktuppgifter är:


Sverigeskador AB/Van Ameyde Sweden AB

Box 2080

372 02 KALLINGE

E-post info@vanameyde.se


Viktigt att tänka på vid skada!

  • Anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den.
  • Som försäkringstagare ska du inte ta på dig ansvaret för uppkommen skada. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget.
  • Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller andra brottsrelaterade skador ska du alltid göra en polisanmälan.
  • Alla kostnader som är relaterade till en anmäld skada ska kunna verifieras

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |