SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Tjänsteresa

Skadeblanketter Tjänsteresa

Tjänsteresa olycksfall/sjukdomPDF
Tjänsteresa egendomPDF
Tjänsteresa reseavbrott- och avbeställning resaPDF
Tjänsteresa person- och bagageförseningPDF
Tjänsteresa överfallPDF
Tjänsteresa ansvarPDF
Tjänsteresa självriskskyddPDF
Ansökan rättsskyddPDF


OBS! Skadeblanketten måste skrivas ut, fyllas i och skrivas under.  Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost. Det går INTE att fylla i blanketten online och skicka den direkt som email.


Skadeanmälan skickas till:
ERV Företagsskador
Box 1
172 13 Sundbyberg
E-post corporateclaims@erv.se,
tfn 0770-456 900

Vid allvarligt sjukdoms- eller olycksfall kontakta ERVs larmcentral som är öppen dygnet runt, året om, tfn 0770-456 919.


Åtgärder vid skada
Original av läkar-, polis-, övriga intyg och/eller kvitton på utlägg, insändes tillsammans med skadeanmälan så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader från skadetillfället.

Viktigt att tänka på vid skada!

  • Anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den.
  • Som försäkringstagare ska du inte ta på dig ansvaret för uppkommen skada. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget.
  • Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller andra brottsrelaterade skador ska du alltid göra en polisanmälan.
  • Alla kostnader som är relaterade till en anmäld skada ska kunna verifieras

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |