SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Skadeanmälan

Som princip är det alltid bättre att anmäla en händelse som kan leda till en skada, även om det för tillfället är oklart vad som gäller. SRF kan själva och genom våra skaderegleringsbolag assistera vid de flesta situationer som kan uppkomma, och det finns inga nackdelar med att göra en anmälan.

Ytterligare information och blanketter för våra olika produkter hittar ni i menyn till vänster.

Om du inte är nöjd...

Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett försäkringsärende vill vi gärna att du i första hand kontaktar oss. Om det har uppstått ett missförstånd kan vi oftast lösa det om du tar en ny kontakt.


Om du därefter fortfarande är missnöjd har du som privatperson möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är ett statligt organ och i denna nämnd sker all prövning på skriftliga underlag. För mer information se www.arn.selänk till annan webbplats


Adress

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

Tfn 08-508 860 00

E-post arn@arn.se


Rådgivning som rör bl a skadereglering kan du få via:

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215

104 51 Stockholm

Tfn 0200 - 22 58 00

Hemsida www.konsumenternas.selänk till annan webbplats


Slutligen har du också möjlighet att väcka talan i allmän domstol, vilket också är den möjlighet som företagare har att få ärendet prövat.


Incidentrapportering

Det är av stor vikt att alla händelser som inträffar och som har en potential att leda till en skada på egendom eller människor rapporteras i kommunens incidentrapporteringssystem.

Genom att samla all information om sådana händelser så förbättras möjligheten att förebygga kostsamma skador senare. Exempelvis så kan en ökad frekvens av klotter vid en skola indikera att ungdomar samlas där utanför skoltid med någon sorts intention att orsaka skadegörelse. Genom att åtgärda detta, exempelvis genom att väktare åker dit och talar med ungdomarna, så kan vi kanske undvika att situationen urartar till en anlagd brand.

Vår riskhanterings- och försäkringspolicy specificerar att samtliga kommuner måste ha ett fungerande incidentrapporteringssystem. För att stödja det kravet så har SRF tillsammans med AFA Försäkring tagit fram ett webbaserat system, KIA, som alla våra ägarkommuner är fria att använda.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |